Kontakt
Home >  Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

1. Pregled zaštite podataka

Opće napomene
Sljedeće napomene daju jednostavan pregled svega što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite našu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka nalaze se u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj u ovom tekstu.

Prikupljanje podataka na našoj web stranici
Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?
Obradu podataka na ovoj web stranici obavlja operater web mjesta. Njegove podatke za kontakt možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?
Vaši se podaci s jedne strane prikupljaju tako da nam ih priopćite. Pritom se, npr., može raditi o podacima koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski prikupljaju naši IT sustavi prilikom posjeta web stranici. To su prije svega tehnički podaci (npr. vrsta internetskog preglednika, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci prikupljaju automatski, čim posjetite našu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?
Dio podataka prikupljen je kako bi se osigurala nesmetana ponuda web stranice. Ostali se podaci mogu koristiti za analizu ponašanja korisnika.

Koja su vaša prava vezana uz vaše podatke?
U svakom trenutku imate pravo dobiti besplatne informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Osim toga imate i pravo zatražiti ispravak, blokadu ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresi navedenoj u impresumu. Nadalje, imate pravo uložiti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Osim toga, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim okolnostima. Pojedinosti o tome možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka pod „Pravo na ograničenje obrade“.

Alati za analizu i alati trećih strana
Kada posjetite našu web stranicu, vaše ponašanje prilikom surfanja može se statistički procjenjivati. To se uglavnom događa pomoću kolačića (cookies) i takozvanim analitičkih programa. Analiza ponašanja prilikom surfanja obično je anonimna; ponašanje prilikom surfanja ne može se dovesti u vezu s vama osobno. Možete podnijeti prigovor na ovu analizu ili je spriječiti tako da ne koristite određene alate. Detaljne informacije o tome možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

Možete podnijeti prigovor na ovu analizu. Pojedinosti o mogućnostima podnošenja prigovora potražite u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opće informacije i obvezne informacije

Zaštita podataka
Operator ovih stranica vrlo ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

U okviru vašeg korištenja ove web stranice prikupljaju se razni osobni podaci. Osobni su podaci informacije koje vas mogu osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava koje informacije prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava i kako, te s kojom svrhom se to događa.

Ističemo da prijenos podataka na Internetu (npr. u komunikaciji putem e-maila) može sadržavati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o nadležnom tijelu
Nadležno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefon: 05204-915 0
E-mail: info@hoermann.de

Nadležno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte i sl.).

Opoziv vašeg pristanka na obradu podataka
Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu suglasnost. U bilo kojem trenutku možete opozvati postojeći pristanak. U tu je svrhu dostatna neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva ostaje nepromijenjena opozivom.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravni marketing (članak 21. OUZP)
Ako se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. sl. e ili f OUZP, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših osobnih podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše situacije; to se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredbi. Odgovarajuća pravna osnova na kojoj se temelji obrada navedena je u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke, osim ako ne možemo utvrditi opravdane legitimne razloge za obradu koji bi prevagnuli vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi korištenju, provođenju ili obrani pravnih zahtjeva (Prigovor prema članku 21., stavak 1. OUZP).

Ako se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog oglašavanja; to se odnosi i na profiliranje ako je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako podnesete prigovor, vaši se osobni podaci više neće koristiti u svrhu izravnog oglašavanja (Prigovor prema članku 21. stavku 2. OUZP).

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu
U slučaju kršenja OUZP, pogođene osobe imaju pravo žalbe nadzornom tijelu, osobito u državi članici uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodnog prekršaja. Pravo žalbe ne dovodi u pitanje bilo kakve druge upravne ili sudske pravne lijekove.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da podatke koje automatizirano obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u okviru ispunjavanja ugovora, prenesete sebi ili trećoj strani u standardnom, strojno čitljivom obliku. Ako zatražite izravni prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u onoj mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL odnosno TLS šifriranje
Ova web stranica, iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili zahtjevi koje šaljete nama kao operatera web mjesta, koristi SSL odnosno TLS šifriranje. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se adresa u internetskom pregledniku mijenja s "http: //" u "https: //" i po simbolu lokota u liniji s adresom u pregledniku.

Ako je omogućeno SSL ili TLS šifriranje, podaci koje nam šaljete, treće strane ne mogu čitati.

Informiranje, blokiranje, brisanje i ispravak
U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te o svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o temi osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresi navedenoj u impresumu.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo tražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tu nas svrhu možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresi navedenoj u impresumu. Pravo na ograničavanje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako poričete točnost vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas, obično nam je potrebno neko vrijeme da to potvrdimo. Za vrijeme trajanja provjere, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako se obrada vaših osobnih podataka obavlja protuzakonito ili se obavljala protuzakonito, možete umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako više nemamo potrebe za vašim osobnim podacima, ali su vam isto potrebni za ostvarivanje, obranu ili provođenje zakonskih potraživanja, imate pravo, umjesto brisanja, zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako ste podnijeli prigovor na temelju članka 21. (1) OUZP, mora se uspostaviti ravnoteža između vaših i naših interesa. Sve dok nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo tražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu vaših osobnih podataka, ti se podaci smiju - osim njihove pohrane - obrađivati samo uz vaš pristanak ili za provođenje, korištenje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

3. Službenik za zaštitu podataka

Zakonski propisani službenik za zaštitu podataka
Za našu smo tvrtku imenovali službenika za zaštitu podataka.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

E-mail: datenschutz@hoermann.de

4. Prikupljanje podataka na našoj web stranici

Cookies (kolačići)
Internetske stranice djelomično koriste takozvane kolačiće (cookies). Kolačići ne uzrokuju štete na vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići služe kako bi naša ponuda bila jednostavnija za korištenje, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su malene tekstualne datoteke koje na vašem računalu pohranjuje Vaš preglednik.
Većina kolačića koje upotrebljavamo su tzv. „session cookies“. Isti se automatski brišu na kraju vašeg posjeta našoj stranici. Ostali kolačići ostat će pohranjeni na vašem uređaju dok ih ne izbrišete. Ti nam kolačići omogućuju da prepoznamo vaš preglednik sljedeći put kada posjetite naše stranice.

Svoj internetski preglednik možete podesiti tako da vas obavijesti o kreiranju kolačića i kolačiće omogući samo u pojedinačnim slučajevima, prihvaćanje kolačića deaktivira samo za određene slučajeve ili općenito, te možete omogućiti automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može se ograničiti funkcionalnost ove web stranice.

Kolačići koji su potrebni za provođenje elektroničkog komunikacijskog procesa ili za određene funkcije koje želite koristiti (npr. funkcija košarice za kupnju) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. sl. f OUZP. Operator web stranica ima legitiman interes za pohranu kolačića u svrhu omogućavanja tehničke ispravnosti i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako su pohranjeni drugi kolačići (npr. kolačići za analizu vašeg ponašanja prilikom surfanja), isti se zasebno tretiraju u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Zapisničke datoteke poslužitelja
Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvanim zapisničkim datotekama poslužitelja (server log files), koje nam vaš preglednik automatski prenosi. Te informacije su:

  • vrsta preglednika i verzija preglednika
  • korišteni operacijski sustav
  • referentni URL
  • naziv pristupnog računala
  • vrijeme predaje zahtjeva poslužitelju
  • IP adresa

Te podatke ne povezujemo s drugim izvorima podataka.
Prikupljanje tih podataka temelji se na članku 6. stavak 1. sl. f OUZP. Operator web stranica ima legitiman interes za tehnički ispravno predstavljanje i optimizaciju svoje web stranice. U tu je svrhu potrebno bilježiti zapisničke datoteke poslužitelja.

Obrazac za kontakt
Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaši podaci iz obrazaca za upit, uključujući podatke za kontakt koje u obrascu navedete, bit će pohranjeni kako bismo obradili zahtjev i u slučaju naknadnih pitanja. Te podatke nećemo dijeliti bez vašeg pristanka.

Obrada podataka unesenih u obrazac za kontakt stoga se temelji isključivo na vašem pristanku (članak 6. st. 1. sl. a OUZP). Ovaj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu je svrhu dostatna neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost postupaka obrade podataka do opoziva ostaje nepromijenjen ukidanjem.
Podaci koje ste unijeli u obrazac za kontakt ostaju kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete svoj pristanak na pohranu ili svrha za pohranu podataka prestane postojati (npr. nakon zaključenja obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja zadržavanja – ostaju nepromijenjene.

Registracija na ovoj web stranici
Na našoj se web stranici možete registrirati kako biste koristili dodatne značajke. Podatke koje nam pritom pružite, koristimo samo u svrhu korištenja odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se prijavili. Obavezni podaci potrebni za registraciju moraju se dati u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti zahtjev za registraciju.
Za važne izmjene, kao što su opseg ponude ili tehničke promjene, koristimo e-mail adresu navedenu tijekom registracije kako bismo vas o tome obavijestili.

Obrada podataka unesenih tijekom registracie temelji se na vašem pristanku (članak 6. st. 1. sl. a OUZP). U bilo kojem trenutku možete opozvati pristanak koji ste dali. U tu je svrhu dostatna neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrade podataka do tog trenutka ostaje nepromijenjena opozivom.

Podatke prikupljene tijekom registracije pohranit ćemo dok god ste registrirani na našoj web stranici i kasnije ćemo ih izbrisati. Pravna razdoblja zadržavanja ostaju nepromijenjena.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Webtrekk
Za statističku procjenu korištenja naših web stranica, kao i za optimizaciju naše ponude, koristimo tehnologije tvrtke Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).

U okviru korištenja ove web stranice, prikupljaju se i vrednuju informacije koje šalje vaš preglednik. To se obavlja putem tehnologije kolačića (cookies) i takozvanih „piksela“, koji su integrirani na svaku web stranicu. Pritom se prikupljaju sljedeći podaci: Zahtjev (naziv zatražene datoteke), vrsta / verzija preglednika, jezik preglednika, korišteni operacijski sustav, interna razlučivost prozora preglednika, razlučivost zaslona, ​​aktivacija Javascript, Java on / off, Cookies on / off, dubina boja, URL preporučitelja, IP adresa (prikuplja se isključivo anonimizirano i briše se odmah nakon uporabe), vrijeme pristupa, klikovi.
U svakom je trenutku isključena mogućnost uspostavljanja veze između podataka i osobe. Prikupljeni se podaci koriste za izradu anonimnih profila uporabe koji čine osnovu za web statistiku. Podaci prikupljeni pomoću Webtrekk tehnologija neće se koristiti za osobnu identifikaciju posjetitelja ove web stranice bez zasebno odobrenog pristanka dotične osobe i nikada se neće kombinirati s osobnim podacima o nositelju pseudonima.

Prikupljanje i pohranjivanje podataka od strane tvrtke Webtrekk može se u svakom trenutku odbiti s učinkom za budućnost. Da biste to učinili, kliknite na sljedeću poveznicu. Potvrđivanjem poveznice na vaš će se nositelj podataka pohraniti takozvani kolačić za isključivanje (opt-out cookie). Rok trajanja ovog kolačića je 5 godina. Imajte na umu da ćete brisanjem svih kolačića na vašem računalu također izbrisati i taj kolačić za isključivanje, što znači da, ako želite nastaviti odbijati anonimno prikupljanje podataka od strane tvrtke Webtrekk, morate ponovo postaviti kolačić za isključivanje. Kolačić za isključivanje pohranjuje se za svaki preglednik i za svako računalo posebno. Ako naše web stranice posjećujete od kuće i na poslu ili s različitim preglednicima, kolačić za isključivanje morate aktivirati u različitim preglednicima i / ili na različitim računalima.